Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sezona 2023

Vážení chovatelé, 

Chtěl bych Vám připomenout, že se blíží uzávěrka přihlášek na Moravu 2023, kde proběhne naše klubová výstava slezských plemen. Papírová přihláška se nachází v časopisu Chovatel a nebo možno se přihlásit on-line přes chovatele Bohdalov. 

Nezapomeňte.

Srdečně zveme členy i nečleny klubu k odeslání výstavy. 

Těšíme se na Vás.

Zvou členové klubu.

-----------------------------------------------------------

Zpráva z Výroční členské schůze.

Předseda klubu př. Pavel Wieder

Jednatel klubu př. Marek Vajda

Čestný předseda př. Václav Kůrka

-------------------------------------------------------------

Přátelé ,kamarádi,

dovolte, abych Vás pozval na výroční členskou schůzi Klubu chovatelů holubů slezských plemen , která se bude konat 23.4.2023 v 9.00 hod. jako obvykle v budově ZO Opava 1 v Opavě , Náměstí sv. trojice .

Program : 

1, zpráva jednatele 

2 , zpráva pokladníka ( možnost zaplacení členských příspěvků)

3, plán výstavních akcí 2023 ( speciální výstava , mezinárodní výstava)

4, volba výboru klubu

5, holubářská diskuse

 Prosím sdělte tuto informaci našim členům kteří nemají e-mail : Dostál František , Kadleček Josef,Stolarik Josef 

S chovatelským pozdravem

Pavel Wieder

Sezóna 2022

Vážení přátelé a kamarádi ,

         je pře námi speciální výstava našeho klubu v Brně - " Moravia 2022" , je přihlášeno 40 ks barevnohlávků a 51 slezských voláčů . Jak bylo dohodnuto na poslední členské schůzi 

bude se konat u příležitosti této výstavy členská schůze našeho klubu v neděli 11.12.2022 v 10 oo hod. v Brně na výstavišti - sraz členu v 9 45 hod u klecí Slezských voláčů .

V Brně na shledanou 

Pavel Wieder

Vážení přátelé a kamarádi,

               srdečně Vás zdravím a mám pro Vás pár aktuálních informací. Jak jste byli informováni 22.10.2022 proběhla členská schůze našeho klubu.V úvodu jednání  byl předán  malý dárek a  velké gratulace  našemu předsedovi  Vašku Kurkovi  k  jeho osmdesátinám . Stěžejním bodem schůze byla nadcházející výstavní aktivita :

1,  Doporučená účast na CV v Lysé nad Labem 18 - 19. 11. 2022

2. Téměř povinná účast  na  speciální výstavě  našeho klubu  " Brno Moravia 2022"  10 - 11. 12. 2022

3. Doporučená účast na mezinárodní výstavě v Polsku " Kielce "  17 - 18.12.2022

4.Doporučená  účast na evropské výstavě slezských voláčů  v Německu  " Hofheim "  16. - 19. 11. 2023

 Dále členská schůze rozhodla  o konání členské schůze u příležitosti konání speciální výstavy "Moravia" v Brně  a to 11.12. 2022 v dopoledních nedělních hodinách( místo a čas bude včas upřesněn). 

Pod textem najdete výstavní podmínky na Moravii 2022 -  z  textu lze vyčíst jak lze přihlásit  holuby na výstavu elektronicky a tištěnou přihlášku , kterou musíte vyplnit a poslat poštou.

Připomínám členům i nečlenům klubu se zájmem o slezská plemena, že dne 22.10.2022 ve 15:00 hodin v Opavě, nám. Svaté trojice se uskuteční členská schůze. Všichni jsou vítání. Občerstvení je zajištěno.

Rok 2022 se chýlí pomalu ke konci a začíná sezóna velkých výstav a to nejen v České republice, tak i v zahraničí. Letos to vypadá, že zvládneme nejen Celostátní výstavu v Lysé nad Labem, tak i Krajskou výstavu Jihomoravského kraje - Moravia a nakonec i mezinárodní výstavu v Polských Kielcích. Není to Evropská výstava, ale zachovává si status mezinárodní výstavy s představením zvířat ze zemí nejméně Vyšehradské čtyřky. Z daného důvodu Vás , chovatele, členy klubu zvu k obeslání těchto výstav. Klub chovatelů holubů slezských plemen bude pořádat svou speciální klubovou výstavu při Krajské výstavě v Brně.

Sezóna 2021

______________________________________________________________________________________________

Smutná zpráva Moravia Brno 2021 z důvodu COVID19 je zrušena. 

Oficiální vyjádření výstavního výboru Moravia Brno. 

Vážení přátelé,

Rada ČSCH, Krajského sdružení Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 28.11. 2021

schválila zrušení výstavy MORAVIA Brno 2021, a to v návaznosti na vyhlášení nouzového

stavu z důvodu koronavirové pandemie, zpřísnění podmínek pro pořádání velkých akcí, dále

z důvodu aktuálního stavu pandemie v Jihomoravském kraji a požadavků na ochranu zdraví

vystavovatelů, organizačního týmu výstavy s ohledem na jejich převážně vyšší věk a

rizikovost nákazy a dále také na respektování výzvy hejtmana Jihomoravského kraje a vlády

ČR na maximální omezení kontaktů lidí v době sílící pandemie.  

Na výstavu MORAVIA Brno 2021 bylo přihlášeno celkem 3.787 ks zvířat, z toho 1.530 ks

králíků, 920 ks drůbeže, 1.337 ks holubů a 256 ks okrasného a exotického ptactva od celkem

443 vystavovatelů. O to více nás tato nepříjemná situace velmi mrzí.

Vystavovatelům, kteří již bezhotovostně uhradili výstavní poplatky na tuto výstavu, budou tyto poplatky nejpozději do 10. 12. 2021 vráceny zpět.

Současně Rada KS JMK schválila zveřejnění katalogu výstavy.

Za Výstavní výbor MORAVIA Brno 2021

Ing. Dagmar Malá, jednatelka výstavy

 

Vážení přátelé,

chtěl bych Vás touto cestou upozornit na blížící se uzávěrku přihlášek na naši Klubovou výstavu chovatelů holubů slezských plemen, která se uskuteční při Krajské výstavě ČSCH Jihomoravského kraje Moravia v Brně pořádané ve dnech 11.-12.12.2021. Uzávěrka přihlášek je dne 21.11.2021. Pro usnadnění přihlášení Vám přikládám odkaz na přihlášení pře on-line a taktéž papírovou přihlášku.
On-line přihlášení:
- postup na červený odkaz klikněte levým tlačítkem Vaši myši a otevře se Vám  okno nternetové stránka s přístupem k přihlášení na výstavu. 
 V příloze naleznete papírovou přihlášku, kterou si vytiskněte, vyplňte a zašlete na email cschksjmk@seznam.cz.
Tu zašlete s předstihem, aby bylo možno ji zaevidovat a zaslat Vám potvrzení o přijetí.
Za výbor klubu Vás všechny zveme k obeslání výstavy a těšíme se, že se s Vámi setkáme na našem chovatelském stánku a na schůzi konané v neděli.
V případě nových a nenadálých skutečností, budete informováni.
S chovatelským pozdravem 
Marek Vajda
prihlaska-papirova-brno.jpg

 

Důležité upozornění o rozhodnutí výboru našeho klubu!!!

Přinášíme zprávu podanou jednatelem našeho klubu př. Pavlem Wiedrem:

 

"Vážení přátelé a kamarádi,

               srdečně Vás zdravím a mám pro Vás pár aktuálních informací. Výbor klubu  na svém zasedání konané dne  20.8.2021 rozhodl o nekonání setkání chovatelů v Litovli. Dále rozhodl, že veškerá energie a finanční prostředky budou směřovány  na avizovanou naši speciální výstavu do Brna při výstavě "Moravia 2021" konanou ve dnech 11. - 12. 12. 2021. V dopoledních nedělních hodinách dne 12.12.2021 se bude konat v prostorách výstaviště (na Moravii), výroční členská schůze našeho klubu ( místo a čas bude včas upřesněn). Dále  po celou dobu výstavy bude fungovat  propagační stánek našeho klubu , který bude umístěn přímo u expozice holubů  a kde budou zástupci našeho klubu podávat informace a poskytovat propagační materiály  návštěvníkům výstavy .

Pod textem naleznete výstavní podmínky na Moravii 2021.

Vážení přátelé, členové i nečlenové klubu, sympatizanti s našim národním plemenem,

letošní i loňský rok je poznamenán situací ve společnosti způsobenou Coronavirovou infekcí, které neblaze postihla i náš spolkový život, tudíž se dotkla i chovu našich holubů. Z důvodu, že nebylo možno se setkávat, nebyly konány velké spolkové akce a to jak na našem území, tak i v okolních státech. Tudíž jsme museli omezit svůj osobní kontakt s Vámi a byli jsme odkázaní na telefonický nebo písemný kontakt. Musíme věřit, že už je vidět světlo na konci tunelu z této situace, která se neblaze dotkla snad všech. Ale nesmíme věšet hlavy a jak jsem již řekl, musíme hledět vpřed a těšit se na společná setkání.

Jednatel klubu př. Wieder Vám níže svými slovy nastíní plány klubu do roku 2021:

"...Bohužel činnost našeho klubu je ochromená díky nastalé epidemické situaci. Výroční členská schůze se tedy odkládá. Plánujeme v letošním roce opět organizovat setkání chovatelů slezských plemen spojenou s výstavou výletků v Litovli , pravděpodobně v průběhu října. Pokud to epi. situace nedovolí  spojili bychom VČS se setkáním v Litovli. Další akcí by měla být speciální výstava při výstavě Moravia Brno, asi 11. a 12. 12. 2021, tento termín není v kolizi s  výstavou v Lipsku, která se koná 3 -5. 12 2021. Určitě by chtěli naši někteří členové  tuto výstavu navštívit pro doplnění chovných zvířat..." 

Plán klubového života byl Pavlem Wiedrem nastíněn, tudíž nám poskytl to, co je v současné době nejvíce potřeba, a to vizi do dalších měsíců roku 2021.

Mohu za sebe, výbor Klubu Vám popřát úspěchy v novém chovatelském roce a těšíme se na brzké setkání s Vámi. A hlavně přejeme zdraví, které je v této době to nejdůležitější. Věřme, že už bude lépe.

Do menu naši stránky byl přidán nový odkaz Šlechtitelský plán, kde naleznete inovovaný Šlechtitelský plán na období 2021-2026. Starší verzi Šlechtitelského plánu naleznete v menu Články.

 

Sezóna 2020

Vážení přátelé, členové i nečlenové klubu, sympatizanti s našim národním plemenem, letošní chovná sezona je pomalu za námi, na holubníku dochováváme poslední mláďata a začíná nám výstavní rok, který je však v letošním roce , tedy roce 2020 poznamenám krizovou situací ohledně COVID 19. Jako již potřetí, jste se měli na našich stránkách dočíst o konání již 3. ročníku Litovelského setkání Slezských plemen, avšak letos tomu je jinak. Níže Vám předkládám prohlášení výboru klubu k holubářskému setkání .

" Vážení přátelé a kamarádi,

dne 15.9.2020  proběhlo jednání výboru našeho klubu ,na kterém bylo rozhodnuto o nekonání letošního setkání chovatelů  slezských plemen holubů v Litovli . K  tomuto rozhodnutí nás vedla prudce se zhoršující epidemiologická situace v ČR.  Doufejme , že situace  se změní k lepšímu v prosinci , kdy je plánována naše speciální výstava při výstavě Moravia Brno."
Pavel Wieder"
Další informace k chovu holubů a současné situaci v chovu holubů z pera našeho jednatele:
 "Ještě jedno upozornění na rozšiřující se výskyt neštovic u holubů díky vlhkému létu. Postižena bývají zejména holoubata a výletci .Neštovice jsou virového původu, tudíž jediná možnost prevence je vakcinace.  Pokud vím, v ČR  není  registrován žádný preparát, ovšem na Slovensku je distribuována vakcína Diftovac. A pokud už Vaši holubi jsou postiženi tímto onemocněním, je třeba holubi ošetřit širokospektrálním atibiotikem např. tetracyklínové řady a následně podpořit holuby vitaminovými preparáty. Poté provést vakcinaci proti neštovicím.
Přeji Vám i Vašim holubům pevné zdraví 
Pavel Wieder"
 
Těšíme se na setkání při Krajské výstavě Jihomoravského kraje ČSCH v Brně, kde jste všichni srdečně zváni a to nejen k obeslání výstavy, ale také k návštěvě naši expozice. Přijď Te si dobře "zaholubařit".
Srdečně zvou členové klubu

Sezóna 2019

Vážení přátelé, chovatelé holubů,

první část chovatelského roku již pomalu končí - chovná sezóna, za chvíli tu máme druhou část chovatelského roku a to - výstavní činnost. Z uvedeného důvodu by Vás chtěl klub co nejsrdečněji pozvat na svou klubovou akci, viz pozvánka níže.

Pozvánka na holubářské setkání v Litovli 2019

Vážení přátelé, chovatelé slezských plemen holubů a nejen uvedených, Klub chovatelů holubů slezských plemen by Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na již v pořadí 3. setkání chovatelů a příznivců slezských plemen, které se uskuteční dne 19. 10. 2019 od 09:00 hod, v areálu ZO ČSCH Litovel a letošní ročník bude obohacen o Výstavu výletků slezských voláčů a slezských barevnohlávků s posuzováním za přítomnosti veřejnosti, a taktéž na drobnou burzu holubů uvedených plemen. Vedení klubu a jeho členové Vás všechny co nejsrdečněji zvou k společnému „holubaření“.

Bližší informace o akci podá jednatel klubu př. Pavel Wieder, tel. 603532286, email:wiederpavel@seznam.cz

Přihláška na III. Holubářské setkání v Litovli 2019.docx

Ty z Vás, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu zúčastnit uvedené akce, by chtěl klub co nejsrdečněji pozvat k obeslání Klubové výstavy slezských plemen, která se uskuteční již potřetí při Jihomoravské krajské výstavě Moravia 2019.

Doufáme, že se setkáme v hojném počtu.

V případě jakéhokoliv dotazu se nebojte kontaktovat jakéhokoliv člena klubu, vždy se bude snažit Vám co nejlépe pomoci.

___________________________________________________________________

Vážení chovatelé a příznivci našich dvou národních plemen Slezského voláče a Slezského barevnohlávka, chtěl bych Vás upozornit na změnu v úvodní straně našich www stránek. Z důvodu, že již bylo zpráv hodně a ztratili se z dohledu odkazovací lišty, byly minulé zprávy převedeny do níže uvedeného odkazu, které se Vám po otevření všechny do té doby uveřejněné zprávy zobrazí. Děkuji Vám za pochopení.

Přehled minulých zpráv a oznámení klubu