Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o semináři plemene Slezský barevnohlávek Lysá n/Labem 2016

Přednáška v Lysé nad Labem 20. 11. 2016

Př. Wieder  seznámil přítomné chovatele a příznivce Slezských barevnohlávků se Šlechtitelským plánem plemene a s rozdíly oproti barevnohlávkům chovaným v jiných zemích.

(viz:   https://barevnohlavek.estranky.cz/clanky/clanky/)

Zdůrazněno bylo zařazení plemene do kategorie holubů tvaru (užitkových), a s tím spojené pořadí důležitosti jednotlivých znaků.  Příklady správně a nesprávně utvářených znaků typických pro námi chované plemeno byly také promítány.  Některé požadované znaky se bohužel v populaci Slezských barevnohlávků vyskytují ojediněle a bylo proto k dalšímu šlechtění doporučeno uvážlivé použití Moravského pštrosa.

Na závěr setkání byly př. Liškou uvedeny pozitivní zkušenosti s přilitím krve vhodně vybraných jedinců plemene MP na znaky zevnějšku, ale především na zvýšení životaschopnosti, zdraví a plodnosti. Nejdůležitějším nástrojem je potom velmi přísný výběr jedinců do dalšího chovu.

Dalším příspěvkem byla přednáška př. Nováka, doplněná poznatky RNDr. Štefana, která byla věnována dravcům, a to především druhům ohrožujícím chov holubů, jejich způsobu lovu, a možnostem prevence.  Při následné diskusi panovala shoda na povahové jedinečnosti Sl. barevnohlávka při odolávání útokům dravců oproti ostatním plemenům holubů.

V příštím roce bychom rádi na tuto akci navázali a uspořádali další setkání příznivců tohoto plemene a přispěli tak k jeho propagaci a početnímu rozšíření jeho chovatelů.